Smo strovkonjaki z večletnimi izkušnjami na področju višinskih del, antikorozije in ostalih zaključnih del v gradbeništvu.
Vabimo vas, da stopite v stik z nami!

Sanacije betonov tudi na zahtevnih področjih

Smo strokovnjaki pri saniranju in ščitenju betonskih površin. Dela izvajamo tudi na zelo zahtevnih področjih, pri čemer si pomagamo z visečimi odri, dvižnimi košarami in z deli na vrveh. Pri delu uporabljamo najrazličnejša specialna orodja in najboljše materiale.

Referenčni objekti:

 • Zaščita hladilnega stolpa bloka 6 TEŠ (75.000 m2, 168 m višine),
 • Sanacija Klasirnice (objekti B1, 100 in 200), Premogovnik Velenje,
 • Sanacija silosa v PERUTNINI PTUJ (16000 m2),
 • Pleskanje in poslikava silosa MEŠALNICE na ČISTILNI NAPRAVI BLOKA 5 V TE ŠOŠTANJ (2000 m2),
 • Tesnjenje delatacijskih spojev na objektu Chendujska 2,4,6,8,10 v Ljubljani,
 • Sanacijska dela na objektu Černigojeva 18 v Ljubljani,
 • Sanacija stanovanjskega bloka Šercerjeva 18,22 Velenje,
 • Sanacija stanovanjskega bloka Koželjskega5 Velenje,
 • Sanacija stanovanjskega bloka Goriška 44 Velenje,
 • Sanacija stanovanjskega bloka Šaleška 14 Velenje,
 • Sanacija balkonov stanovanjskega bloka Ulica Frankolovskih Žrtev 15 Celje;